Workshops

Träningsläger

Idrottare tränar inför matcher. Skådespelare repeterar för att ge föreställningar.
Barn provar, testar och utforskar för att lära. Övning ger färdighet.

Glugg Produktions kurser kan liknas vid träningsläger.
Där får du uppleva glädje och kämpaglöd tillsammans med andra. Kanske får du träningsvärk. Ibland vill du ge upp. Men det gör du inte. Du övar dig på stresstålighet och spontanitet. På att leda och stå tillbaka, på kreativitet och inte minst på förmågan att bejaka dig själv och andra – utan att riskera utvisning. Istället hoppas du på förlängning.

Sedan står du där vid kursens slut, lite klokare. Och stolt över dig själv.

Improvisation

Utveckla den fantasi, kreativitet och uppfinningsrikedom som vi alla har. Den här kursen får dig att göra saker du inte visste att du kunde och kommer att ge dig stärkta skrattmuskler och personliga insikter på snabbast möjliga tid.

Deltagarna får gå igenom grunderna inom teaterimprovisation, teoretiskt men framför allt praktiskt. Det praktiska arbetet består av olika sorters gestaltande genom övningar, improvisationer och rollspel som framförs för de övriga kursdeltagarna.

En improvisationskurs är ungefär 30 timmar, och kan vara i form av helgkurs eller kvällskurs på vardagar. Improvisationskurserna sker i Glugg Produktions regi och otaliga är de deltagare som gått genom åren. Ingen tidigare erfarenhet av teater eller spontanitet krävs. Hör av dig om du vill veta när nästa kursomgång börjar.

KURSLEDARE: Charlotte Lindmark

Sorgbearbetning

Det finns en mängd olika händelser som kan utlösa sorg. En väns eller anhörigs död, separationer, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd. Tillfällen då våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker.

Det är normalt och naturligt att känna sorg och önska att en del saker blivit sagda och andra aldrig uttalats. Att situationen eller en relation varit bättre eller annorlunda. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa våra liv.

Programmet för SorgbearbetningTM är en kurs som hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen så att du får en öppnare relation till dig själv och andra. Hittar ny energi och livslust och kan delta helt och fullt i livet igen.

KURSLEDARE: Charlotte Lindmark

Scencoachning

Det spelar ingen roll om det är ett brandtal, redovisning av en årsrapport eller en personlig presentation. Att prata inför andra är mångas skräck. Glugg Produktion kan få dig att njuta av uppmärksamheten.

Ord har betydelse men är inte så verksamma om de inte sägs på ett trovärdigt sätt. Det här är en exklusiv kurs i presentationsteknik som varvar teori med praktiska övningar för att du ska kunna förädla ditt personliga uttryck.

Vi tittar på hur ord, tonfall och pauser påverkar andra och en själv. Hur kroppsspråk, gester och känsla kan förändra ett budskap. Vilka effekter rum, placeringar och olika upplägg har.

Efter kursen ska du ha fått verktyg hur du ska göra för att stå där framme och vara ditt bästa jag. Personligt, naturligt och självklart.

KURSLEDARE: Charlotte Lindmark

Teambuilding

Kunna skratta åt sig själv. Eller be om hjälp. Upptäcka andras styrkor och tänka nytt. Vara prestigelös. Tillsammans gör vi samarbets- och kreativitetsövningar som stärker gruppen och tydliggör var och ens specifika egenskaper.

Här får du tillfälle att briljera med färdigheter ingen tidigare sett, kanske inte ens du själv. Roller rubbas. Den som är van att leda får ledas. Den osynliga får tillfälle att ta en naturlig plats. Här visar det sig snabbt vem som är vinnarskalle och vem som är besserwisser, på gott och ont.

Deltagarna får möjlighet att dra paralleller mellan det vi gör i kursen och det som händer i vardagen, reflektera över hur vi egentligen vill vara och vad vi kan bidra med i en grupp.

Kursen anpassas utifrån varje uppdrags specifika karaktär.

KURSLEDARE: Charlotte Lindmark

Kroppsspråk och kommunikation

Varför är en del samtal så lätta och andra så obehagligt svåra? Hur kommer det sig att man lyssnar på vissa och struntar i vad andra säger? Och hur kan vi bidra till välmående möten och god stämning?

I den här workshopen undersöker vi vad som kan uppstå när vi ändrar kroppshållning och byter känsla. Vad som händer när vi höjer eller sänker rösten och varierar tonfall. Hur en aktion kan bli väldigt varierad beroende på var vi lägger fokus. Är det viktigaste att det blir gjort eller hur det blir utfört? Eller kanske hur vi uppfattas? Hur mycket vi kan utläsa av och tolka en situation utan att ett enda ord yppats.

Den här kursen kommer att ge insikter om hur vi är mot varandra och vad som kan skapa gnissel och irritation. Glädje och samhörighet. Hur vi påverkar varandra och oss och själva med det vi säger och gör eller inte säger och gör.

KURSLEDARE: Charlotte Lindmark

image

Öva på en skådis

En skådespelare är van vid att gestalta olika känslotillstånd och andra människors beteenden och tankebanor. Det kan din arbetsplats nyttja för att öka medarbetarnas professionella kompetens.

Ni övar er på olika situationer med hjälp av en skådespelare. Skådespelaren kan exempelvis agera kollegan som aldrig lyssnar, medarbetaren som förnekar alkoholmissbruk, kunden som klagar, journalisten som aldrig ger sig eller chefen som inte vill ta ansvar. Ni som grupp får titta, diskutera och prova olika tillvägagångssätt för att komma fram till hur man bäst möter den där personen som är så svår att ha att göra med.

Det blir ett tillfälle att träna på svåra samtal och se vad som kan vara möjliga hinder och möjligheter till att få en bra dialog. Genom arbetet synliggörs och ökas medvetenheten kring kroppsspråk, tonfall och placering i rummet.

KURSLEDARE: Charlotte Lindmark

"Tankar för dagen"

Lyssna på Charlotte Lindmarks program i Tankar för dagen, Sveriges radio P1, där hon beskriver sin egen resa i sorgbearbetning.

Vill du veta mer?

Hör av dig via mejl eller telefon.

En kurs som fokuserar på kreativitet och samarbete

Det här är en spännande och rolig utmaning för dig som vill öka din självinsikt på kortast möjliga tid utan att få ett enda själsligt blåmärke.

Vi arbetar teoretiskt men mest praktiskt med grunderna inom teaterimprovisation.

De moment vi arbetar med är:

  • Vikten av bejakning av sina egna och andras idéer
  • Samarbete och lyssnande
  • Status – hur det kan uttryckas, förändras och uppfattas
  • Skådespelarens fem V:n och skapande av egna rollfigurer

Ingen tidigare erfarenhet av teater eller spontanitet krävs!

Tillfällen: 10 träffar kl. 18-21

Målgrupp: Vuxna

Kursavgift: 3 800 kr

Plats: Luleå

Kursledare: Charlotte Lindmark, skådespelerska

Anmälan - improvisationskurs

En kurs som lär oss hur sorg påverkar och hur vi går vidare

Oavsett om du varit med om någon förlust nyligen eller för länge sen, kan du gå i sorgbearbetning. Steg för steg tittar du på vad du tidigare varit med om. Vilka strategier har du använt för att trösta, döva eller glömma? Du sätter ord på det som känns. Får syn på saker. Det svåra och smärtsamma lättar, och livet blir lite mer begripligt. 

Den här pedagogiska och evidensbaserade metoden har hjälpt tusentals människor att lära sig hantera sorg och förluster.

Kursledare:
Charlotte Lindmark, certifierad handledare i sorgbearbetning.

Antal träffar:
8 träffar á 75 min – 2 timmar beroende på om du går individuellt eller i grupp, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.

Kursavgift:
8 900kr – För privatpersoner som går i grupp
19 500kr – För individuell sorgbearbetning
Kurslitteratur ingår i kostnaden.

 

Anmälan

Intresseanmälan

Är det inte dags att våga ta steget nu och börja med en intresseanmälan iallafall?