Moderator

Dialogskapare

En duktig moderator skapar nyfikenhet inför programpunkterna och ser publiken. Har koll på tiden. Är påläst och ställer relevanta frågor. Får föreläsarna och åhörarna att trivas och känna sig viktiga och välkomna.

Många moderatorer kan det där. På Glugg Produktion finns också en. Det speciella med henne är att hon lyckas vara både seriös och rolig – oavsett sammanhang.

Moderatoruppdrag i urval:

  • Seminarier på Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet
  • Seminarium om Urbanisering och glesbygd, Almedalen
  • Nationell konferens om Jämställdhetsintegrering, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Konferensen Barns rättigheter, Region Norrbotten
  • Aktuell skolpolitik, Norrbottens Kommuner och Regioner
  • Konferensen Den goda arbetsplatsen, Bodens kommun
  • Norrbottens Idrottsgala
  • Näringslivsgala i bla Luleå, Piteå, Älvsbyn kommun
  • Företagarfrukost, Luleå Näringsliv

Vill du veta mer?

Hör av dig via mejl eller telefon.