Sorgbearbetning

Smärtlindring och läkning

Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. 
Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Det finns en mängd olika händelser som kan utlösa sorg. En väns eller anhörigs död, separationer, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd. Tillfällen då våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. 

Det är normalt och naturligt att känna sorg och önska att en del saker blivit sagda och andra aldrig uttalats. Att situationen eller en relation varit bättre eller annorlunda. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa våra liv.

Programmet för SorgbearbetningTM är en kurs som hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen så att du får en öppnare relation till dig själv och andra. Hittar ny energi och livslust och kan delta helt och fullt i livet igen.

"Tankar för dagen"

Lyssna på Charlotte Lindmarks program i Tankar för dagen, Sveriges radio P1, där hon beskriver sin egen resa i sorgbearbetning.

Individuell sorgebearbetning

Antal träffar: 8 möten á 75 min, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.
Pris: 6 100 kr, där 300 kr är anmälningsavgift som ej återbetalas vid avanmälan.
För företag tillkommer moms. Kurslitteratur kan köpas av Glugg Produktion för 220 kr.
Kursledare: Charlotte Lindmark, certifierad handledare i sorgbearbetning.

Anmälan - Individuell sorgebearbetning

Vill du veta mer?

Hör av dig via mejl eller telefon.