Våra projekt

Raketforskning och halvdöda patienter

Om Projektet

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, behövde en informationsfilm riktad till anställda om den nya lagstiftning som handlar om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Det ska bli bättre för patienterna men hur tänker och blir det för personalen?

Se på YouTube